Sortbelte gradering på Sortland

Sortbelte gradering på Sortland

Lørdag den 29. august var det duket for sortbelte gradering i Sortland Taekwon-Do Klubb. På grunn av Corona pandemien hadde mange kandidater ventet enge med å få mulighet til å gå opp til gradering siden både vintersamling og sommerleir ble avlyst. Tiden da Norge var nedstengt var spesiell for alle – også for sortbeltekandidatene på Sortland. Det ble trent ute i snø og sludd. Under tak i skolegårder og fokusert på fysisk trening hjemme. Selvsagt med gjeldene 2 metersregler. Da dagen endelig var der var klubben så heldig å få Master Bjarne Helme 8.dan til å avholde eksamen.

Det var en stor dag for utøveren, og det å få ha Helme i eksaminator stolen satt en ekstra spiss på graderingen. Master Helme var i storform. Han hadde mange demonstrasjoner på hvordan teknikk kunne utføres, og han la seg bl.a. ned på gulvet og demonstrerte varianter av selvforsvarsteknikker.

 

Master Helme var veldig fornøyd med nivået i klubben og sa det var veldig høyt, og alle besto med glans.

Ekstra stas var det også for Helena Solvoll at Master Helme tok seg tid til en-til-en trening med henne. Det ble et stort øyeblikk for henne.

Gratulerer med bestått gradering til 2. dan: Odd Eirik Pedersen og Steve Hansen.

Bestått gradering til 1.dan: Ida Sofie Rogn-Sørensen, Billie Bergstøm, Lisa Johnsen og Frøydis Birkeland.

Master Helme fylte 80 år den 30.juli 2020

Master Helme fylte 80 år den 30.juli 2020

Vår kjære Master Bjarne Helme 8.dan fylte 80 år den 30.juli 2020

I forbindelse med sortbelte gradering på Sortland den 29.august ble det overrakt blomster og gaver fra Norges Taekwon-Do Forbund av styremedlem i forbundet, Kjell Arne Finnesen. I tillegg fikk Master Helme gaver fra Sortland Taekwon-Do Klubb. Det ble også noen taler til jubilanten.

Master Helme hadde også med en uventet gave. Det ble utdelt «Sjefens Bajonett» til Kjell Arne Finnesen.

Alle i Norges Taekwon-Do Forbund gratulerer.