KJÆRE TAEKWON-DO VENNER

KJÆRE TAEKWON-DO VENNER

Som god tradisjon sender jeg dere alle en nyttårshilsen, og vil som vanlig få ønske dere et godt nytt år. Men denne gang, mer enn noen gang føler jeg en liten tristhet over å vite at ikke alle får et så godt nytt år som vi forventer og håper, både her hjemme og ellers i verden.

Den usikre tiden vi svært mange føler på og opplever treffer også Taekwon-Do som aktivitet og hver enkelt av oss. Når blant annet alt blir dyrere vil det også naturligvis hindre noen fra å drive med aktivitet som blant annet Taekwon-Do. Dette vi slå negativt ut på medlemstallet og aktiviteter i klubbene.

Så nettopp nå er det viktig å vise at Taekwon-Do er for alle, også for de som ikke føler at de passer inn i tradisjonell idrett. Taekwon-Do har mye å tilby, så som mosjon, hverdags glede, samhold, selvforsvar, idrett og konkurranse, bare for å nevne noe. Og ikke er vi dyre heller.

La oss gjøre vårt brede spekter av positive ting kjent, slik at vi på den måten får flere til å starte å bli hos oss. La dette bli et mål for året 2023.

Fra forbundet side har vi endelig etter en nesten stopp i pandemien startet med arbeid rettet mot vår strategiplan som ble vedtatt på kongress 2018 på Hamar hvor blant annet landslag og vi som organisasjon kan innordne oss og tenke nytt slik at landslagets aktiviteter kan bli til bedre nytte for fellesskapet.

Ved hjelp av våre dyktige coacher har vi vist at vi kan hevde oss i både EM og VM. Denne gang har vi mest fokus på EM i Italia i april.

Til tross for pandemien viste deltakerantallet på vintersamlingen i Harstad i februar at lysten til å møtes og utøve Taekwon-Do i fellesskap var så absolutt til stede med deltakerantall på nesten 80 stk. Så kan vi også se tilbake på årets sommerleir på Hamar som til vår store glede ble en suksess på alle vis og med vårt forsiktige anslag på 90 deltakere så ble det til slutt ca 115 deltakere.

Gledelig er det også at i tillegg til regionale felles mesterskap og NM på Sotra har flere av klubbene arrangert mesterskap og seminar, og Oppdals seminar med besøk av Master Hwang Su-Il ble også en suksess.

I slutten av året kom den tunge beskjeden om at vår alles Master Bjarne Helme var gått bort. Master Bjarne Helme ble 82 år.
Flere av oss var til stede på begravelsen i Harstad. Dette var selvfølgelig tungt, men samtidig tror jeg alle som kjente eller opplevde han, følte på takknemlighet.
Master Bjarne Helme var kjent for sin innsats og kunst i Taekwon-Do, men også som et menneske som viste raushet og spredde glede rundt seg.

Vi lyser fred over hans minne.

Så til slutt vil jeg få takke dere alle hver og en, uansett alder eller grad for den innsatsen dere gjør lokalt og nasjonalt i klubb og samfunn.
Vær stolt av det dere får til.
Av ulike årsaker klarer vi ikke alle til enhver tid å engasjere oss like mye. Dette er både akseptabelt og menneskelig.

Avslutningsvis vil jeg få ønske dere, deres familier og klubber et godt innholdsrikt år og så gleder jeg meg til å treffe dere alle igjen.

Med beste hilsen

Norges Taekwon-Do Forbund
Master Arne Hansen
President