Hei alle Taekwon-Do venner

Hei alle Taekwon-Do venner

Det var vel ingen av oss som kunne tro at vi skulle havne i en slik alvorlig situasjon som vi er i nå med Korona-viruset. Og, denne gangen gjelder det oss alle sammen. Jeg håper hver og en av dere klarer hverdagen på en eller annen måte. Vi vet at ulike livssituasjoner gir ulike dimensjoner på hvilke problemer vi har og vil få i hverdagen. Så, dersom det er mulig må vi forsøke så langt vi kan å se til våre nærmeste og venner, og se om vi kan gjøre hverdagen så god som mulig.

Det er også viktig at vi følger råd fra myndigheter og helsepersonell og tar alle forhåndsregler alvorlig, og sunn fornuft er lov å bruke.

En av tingene som alltid har vært viktig, og er ekstra viktig nå, er fysisk aktivitet. Selv om vi ikke kan møtes på vanlige Taekwon-Do treninger, har vi et ønske at dere hver især setter av tid, gjerne på en treningsplan (på lik linje som en lekseplan), til øvelser som tøying, styrkeøvelser og teknikk. Det er fortsatt mulig å gå mønster på noen få kvadratmeter i en leilighet.

Vi ber her instruktører i de ulike klubber bruke kreative løsninger (facebook, web, skype, youtube etc) til å holde kontakt og en kontinuitet i egentrening.

Som dere er kjent med måtte vi avlyse vintersamlingen i Harstad som mange hadde gledet seg til. Vi har allerede bestemt at neste vintersamling i 2021 vil bli i nettopp Harstad. Videre har vi vel forstått av det ikke vil bli arrangert noen sommerleir, hverken på Hamar eller noe annet sted i slutten av juni som følge av situasjonen. Helt avhengig av hva som skjer fremover vil vi prøve å få til en form for sommerleir til høsten hvis forholdene tilsier det.

I likhet med dere så har også vi i forbundet gledet oss til mange av begivenhetene fremover. Vi vil allerede nå, for de som ikke er klar over det, gjøre oppmerksom på at NTF har 40-års jubileum i november. Dette ønsker vi å markere på en høytidelig måte. Her tenkte vi å invitere prominente gjester som har hatt betydning for historien til NTF. Dette er noe vi og mange av dere ser frem til, så får vi håpe at forholdene i Norge og verden er slik at dette lar seg gjøre på en verdig måte.

Når det gjelder kongressen for 2018/2019 som er planlagt avholdt på Gardermoen den 06. juni 2020 vet vi ikke om vil gå som planlagt enda. Alternativt kan dette også på en måte gjennomføres via skype eller tilsvarende. Dette kommer vi tilbake til.

Selv om denne krisen rammer hardt og ulikt for oss, ber vi inderlig om at vi nå står sammen og gjør en innsats for at hverdagen skal fungere. Dette er vi vant til i Taekwon-Do og det er en del av vårt tankesett. Derfor har jeg tro på at blant annet vi er noen positive brikker i det hele.

Til vi ses igjen, vær forsiktige, ta vare på dere selv og de rundt dere.

Så møtes vi forhåpentligvis om ikke så lenge.

Mvh

Norges Taekwon-Do forbund

President Master Arne Hansen

En utrolig reise.

En utrolig reise.

Helgen 13 til 15 mars skulle det som kjent avholdes vintersamling for NTF i Harstad. På grunn av Korona smittefaren ble dette avlyst.

Undertegnede reiste likevel oppover til Harstad for å ha møter med klubbene i distriktet. Jeg ble hentet av formann i John Håkon Vikholdt på flyplassen og kjørt til hotellet på kvelden.

Harstad Taekwon-Do klubb.

Første møte var med klubben i Harstad, et meget godt møte med flotte representanter for klubbens styre, Master Helme og Sabumnim Dag-Owe Jensen var også til stede. Dette er prosjekt vi har satt i gang og jeg skal beøke alle klubben i Norge før kommen kongress som forhåpentligvis blir første helgen i juni. Klubben utført oppgaven individuelt før de fikk lagd en felles sak for klubben. Kan konstatere at klubben er de beste hender, det eneste vi glemte var å ta bilder fra seansen.

Fra venstre, eksaminator Hågensli, Thea Kvæl-Ongstad, Ronja Larsen og Sabumnim Ken-Thomas Kvæl

Hadsel Taekwon-Do klubb.

Lørdag morgen kjørte John Håkon meg til fergen og Sabumnim Ken-Thomas Kvæl sammen med sønnen Henrik plukket meg opp. Så bar det av sted til Stokmarknes og Hadsel Taekwon-Do klubb i nydelig solskinn.

Første post på programmet var en ekstraordinær gradering godkjent av graderingskomiteen i NTF. Thea Kvæl-Ongstad og Ronja Larsen var klare for test etter begge å ha trent i 11 og 10 år. Begge kandidatene bestod eksamen med god margin og kan nå fortsette sin utvikling i Taekwon-Do. Vi kommer nok til å høre mer om disse to.

Dagen fortsatte med møte på sammen vis om Harstad klubben hadde gjort tidligere. Styret og seniorer var meget engasjerte, og vi fikk en fin seanse. Klubben gjorde seg helt ferdig med del en og vi fikk til en felles sak. Klubbens ønsker for prioriteringer og satsinger for kommende periode kommer. Hadsel er også i gode hender.

Ken-Thomas kjørte meg så til Sortland.

Sortland Taekwon-Do klubb.

Ble her møtt av Kjell Arne Finnesen, og etter et godt måltid med mat, var det klart for Sortlands oppgave. Før møtet la Kjell Arne fram ideer og planer for blant annet nye videofilmer for markedsføring. Det er overhodet ikke kreativiteten som mangler her. Styret med blant andre Sabumnim Bjørnar Røtting var til stede og også her ble de individuelle besvarelse samlet til en felles sak for Sortland. Etter møtet ble det tid til en lite seansen med mønster for deltakerne, eller ble det tid? Sortland med alle underavdelinger/klubber er også i gode hender.

Fra venstre. Sabumnimene Bjørnar Røtting, Geir Olav Hågensli og Kjell-Arne Finnesen

Bjørnar skulle kjøre meg til fergen der John Håkon skulle møte meg på andre siden, det var da det begynte. Snøen lavet ned og det begynte å blåse opp. Vi la i vei på den normalt 30 minutters strekningen, fikk så beskjed om at veien ville bli stengt litt senere pga rasfare. Bjørnar som kjører denne strekningen hver dag la i vei og hvordan han så veien skjønner ikke jeg, men han klarte akkurat å komme fram til fergen i tide. Når jeg så fikk karret meg på fergen kom en fra fergepersonalet til meg å sa at på grunn av været ville de innstille den for i dag. Jeg fikk så kontakt med Bjørnar igjen som kom og hentet meg. Det bar tilbake i enda større fart, da vi måtte komme oss på andre siden av bommen før den stengte. Nå skjønner jeg utrykket med at noen kjenner veien så godt at de kan kjøre i blinde. Jeg så absolutt ingen ting av veien og turen ble vel for det meste kjørt i taushet, ble bare en «oi» da vi passert brøytebilen som lå i grøften. For første gang på over 50 år ble jeg faktisk bilsyk. Men Bjørnar rolig og sindig som han er klarte å passer bommen tilbake i tide. Eneste minuset for hans del var at han selv bodde på den andre siden.

Tok så inn på Sortland hotell for å ta flybussen neste morgen da været hadde stilnet. Hoppet av ved Tjeldsunbrua, hvor John Håkon kjørte meg tilbake til Harstad og hotellet hvor jeg egentlig bodde. Ny flybuss til flyplassen og etter en reise på 14,5 time var jeg hjemme.

En kjempestor takk til sjåførene John Håkon, Bjørnar og Ken-Thomas for all kjøring.

Takk også til Scandic hotell i Harstad for at dere ordnet opp i forbindelse med vintersamling avlysningen. Vi kommer til dere i 2021.

Generalsekretær

Geir Olav Hågensli