Vår kjære Master Bjarne Helme 8.dan fylte 80 år den 30.juli 2020

I forbindelse med sortbelte gradering på Sortland den 29.august ble det overrakt blomster og gaver fra Norges Taekwon-Do Forbund av styremedlem i forbundet, Kjell Arne Finnesen. I tillegg fikk Master Helme gaver fra Sortland Taekwon-Do Klubb. Det ble også noen taler til jubilanten.

Master Helme hadde også med en uventet gave. Det ble utdelt «Sjefens Bajonett» til Kjell Arne Finnesen.

Alle i Norges Taekwon-Do Forbund gratulerer.

Inline

OOPS! It seems like popup content field is empty, Please add the following shortcode to Popup Content field from Facebook > Auto Popup settings .

[efb_likebox fanpage_url="maltathemes" box_width="250" box_height="" locale="en_US" responsive="0" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="fadeIn" ]

Don't forget to replace the maltathemes with your page ID