Definisjon av Taekwon-Do

Taekwon-Do – en livsstil

Hva er den egentlige hensikten med Taekwon-Do?
Enkelt sagt er Taekwon-Do en versjon av ubevæpnet strid, laget for selvforsvar. Men det er mer enn det.

Det er en velutviklet måte å bruke kroppen på til selvforsvar; en kropp som har oppnådd det maksimale av sin yteevne, gjennom intensiv fysisk og mental trening.

Taekwon-Do er en kampkunst som mangler sidestykke både i kraft og teknikk. Dens formål er imidlertid å skape en sterk følelse av rettferdighet, mot, ydmykhet og besluttsomhet hos utøveren. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av disiplin, teknikk og holdningsskapende trening. Det er den mentale side som skiller den seriøse utøver fra de som kun vil lære seg slåssing for å bravere.

Taekwon-Do er en kunst i selvforsvar som inneholder en måte å tenke og leve på. Spesielt gjelder dette i innlæringen av ideen og forståelsen av en streng selvdisiplin og til en ideell, edel moralsk gjenopprustning.

Den litterære betydning av Taekwon-Do er kunsten i hånd og fotkamp. Den Nærmere beskrivelse er nesten en kult.

Det vil si,
«TAE», står for hoppe, flyge, sparke, knuse med foten.
«KWON» betegner knyttneven, hovedsakelig å slå eller knuse med hånden eller knyttneven.
«DO» betyr kunst eller vei. (Den riktige vei bygget og tilrettelagt av helgener og vise i fortiden.)

Samlet indikerer «Taekwon-Do» trening for både kropp og sjel for ubevæpnet strid til selvforsvar og utvikling av positive livsholdninger og sunnhet. Treningen gir velvære og passer like godt for gamle og unge, kvinner og menn.

Taekwon-Do vil så avgjort gjøre de svake i stand til å eie et «våpen». Slag, spark, blokker og unnvikelser innøves for å kunne uskadeliggjøre en eller flere angriper(e) som er i bevegelse. Utøveren vil føle en trygghet i det å kunne forsvare seg selv og til og med kunne nedkjempe motstanderen. Men dersom en fristes til å bruke Taekwon-Do feil, vil det kunne bli et farlig våpen. Derfor må den holdningsskapende trening hele tiden vektlegges for å hindre elevene i misbruk.

Taekwon-Do vil ha en ekstra verdi for kvinner. De vil bli i stand til å holde plagsomme individer fra livet. Det virker kanskje ufattelig når man hører om de mange episoder hvor en spedlemmet kvinne effektivt har beskyttet seg selv. Dette har i sannhet vært mulig fordi de har vært vel bevandret i selvforsvarskunsten.

Prestasjonene er mange i Taekwon-Do.

Det vil antagelig være nok å nevne noen få. Som for eksempel:

 

  • Sprang over en motorsykkel.
  • Sprang over elleve personer på linje for å angripe et mål med foten.
  • Med et hopp knekke en tomme tykk furuplank med foten.
    (Inntil tre meter over bakken)
  • Knekke to murstein med knivhånd (åpen hånd).
  • Knuse syv til åtte taksten med ett eneste slag med knyttneven.
  • Angripe to mål med samme fot i luften O.S.V.

 

For lekfolk vil slike prestasjoner høres umulig ut. For den seriøse Taekwon-Do elev og eksponentene av denne kunst er dette ganske ordinært.

Når man trener Taekwon-Do brukes alle kroppens muskler og en kontinuerlig trening er absolutt nødvendig for å holde seg selv i topp fysisk form.

Ved riktig bruk av musklene er det mulig å samle kroppens tilgjengelige kraft, en kraft som blir produsert gjennom en sammentrekning av alle kroppens muskler. Det vil være nødvendig å levere en slik kraft til motstanderens mest sårbare punkter. Taekwon-Do er en selvforsvarskunst spesielt laget for hurtige mottrekk mot en angriper som er i bevegelse.

De fleste ødeleggende bevegelser i Taekwon-Do er basert på treffets begynnende støtrykk, pluss den forsterking av kraft som oppstår når motstanderen er i bevegelse. Når man benytter seg av den kraft som ligger i motstanderens bevegelse vil selv det letteste treff være alt som skal til for å forstyrre motstanderens likevekt og hensikter.

De elever som har vært i konstant trening, og ekspertene, handler automatisk. De bruker ingen tid til å tenke fordi deres handlinger er blitt til rene reflekser. Det er disse utøvere som virkelig kan mestre teknikkene for angrep og forsvar.

Timer brukt til øving vil selvfølgelig aldri være bortkastet. Du vil få en rik belønning i form av hurtige reaksjoner og en effektiv treffsikkerhet til å slå ut en angriper – i ekstreme tilfeller faktisk redde liv.