Lørdag den 29. august var det duket for sortbelte gradering i Sortland Taekwon-Do Klubb. På grunn av Corona pandemien hadde mange kandidater ventet enge med å få mulighet til å gå opp til gradering siden både vintersamling og sommerleir ble avlyst. Tiden da Norge var nedstengt var spesiell for alle – også for sortbeltekandidatene på Sortland. Det ble trent ute i snø og sludd. Under tak i skolegårder og fokusert på fysisk trening hjemme. Selvsagt med gjeldene 2 metersregler. Da dagen endelig var der var klubben så heldig å få Master Bjarne Helme 8.dan til å avholde eksamen.

Det var en stor dag for utøveren, og det å få ha Helme i eksaminator stolen satt en ekstra spiss på graderingen. Master Helme var i storform. Han hadde mange demonstrasjoner på hvordan teknikk kunne utføres, og han la seg bl.a. ned på gulvet og demonstrerte varianter av selvforsvarsteknikker.

 

Master Helme var veldig fornøyd med nivået i klubben og sa det var veldig høyt, og alle besto med glans.

Ekstra stas var det også for Helena Solvoll at Master Helme tok seg tid til en-til-en trening med henne. Det ble et stort øyeblikk for henne.

Gratulerer med bestått gradering til 2. dan: Odd Eirik Pedersen og Steve Hansen.

Bestått gradering til 1.dan: Ida Sofie Rogn-Sørensen, Billie Bergstøm, Lisa Johnsen og Frøydis Birkeland.