Det var vel ingen av oss som kunne tro at vi skulle havne i en slik alvorlig situasjon som vi er i nå med Korona-viruset. Og, denne gangen gjelder det oss alle sammen. Jeg håper hver og en av dere klarer hverdagen på en eller annen måte. Vi vet at ulike livssituasjoner gir ulike dimensjoner på hvilke problemer vi har og vil få i hverdagen. Så, dersom det er mulig må vi forsøke så langt vi kan å se til våre nærmeste og venner, og se om vi kan gjøre hverdagen så god som mulig.

Det er også viktig at vi følger råd fra myndigheter og helsepersonell og tar alle forhåndsregler alvorlig, og sunn fornuft er lov å bruke.

En av tingene som alltid har vært viktig, og er ekstra viktig nå, er fysisk aktivitet. Selv om vi ikke kan møtes på vanlige Taekwon-Do treninger, har vi et ønske at dere hver især setter av tid, gjerne på en treningsplan (på lik linje som en lekseplan), til øvelser som tøying, styrkeøvelser og teknikk. Det er fortsatt mulig å gå mønster på noen få kvadratmeter i en leilighet.

Vi ber her instruktører i de ulike klubber bruke kreative løsninger (facebook, web, skype, youtube etc) til å holde kontakt og en kontinuitet i egentrening.

Som dere er kjent med måtte vi avlyse vintersamlingen i Harstad som mange hadde gledet seg til. Vi har allerede bestemt at neste vintersamling i 2021 vil bli i nettopp Harstad. Videre har vi vel forstått av det ikke vil bli arrangert noen sommerleir, hverken på Hamar eller noe annet sted i slutten av juni som følge av situasjonen. Helt avhengig av hva som skjer fremover vil vi prøve å få til en form for sommerleir til høsten hvis forholdene tilsier det.

I likhet med dere så har også vi i forbundet gledet oss til mange av begivenhetene fremover. Vi vil allerede nå, for de som ikke er klar over det, gjøre oppmerksom på at NTF har 40-års jubileum i november. Dette ønsker vi å markere på en høytidelig måte. Her tenkte vi å invitere prominente gjester som har hatt betydning for historien til NTF. Dette er noe vi og mange av dere ser frem til, så får vi håpe at forholdene i Norge og verden er slik at dette lar seg gjøre på en verdig måte.

Når det gjelder kongressen for 2018/2019 som er planlagt avholdt på Gardermoen den 06. juni 2020 vet vi ikke om vil gå som planlagt enda. Alternativt kan dette også på en måte gjennomføres via skype eller tilsvarende. Dette kommer vi tilbake til.

Selv om denne krisen rammer hardt og ulikt for oss, ber vi inderlig om at vi nå står sammen og gjør en innsats for at hverdagen skal fungere. Dette er vi vant til i Taekwon-Do og det er en del av vårt tankesett. Derfor har jeg tro på at blant annet vi er noen positive brikker i det hele.

Til vi ses igjen, vær forsiktige, ta vare på dere selv og de rundt dere.

Så møtes vi forhåpentligvis om ikke så lenge.

Mvh

Norges Taekwon-Do forbund

President Master Arne Hansen