Har du lyst på å starte med Taekwon-Do, finner du kontaktinformasjon under.

De fleste av våre klubber tar i august/september inn nybegynner, ta kontakt med klubbene direkte for mer informasjon:

 

 

      Search provided by WP Store Locator