KJÆRE TAEKWON-DO VENNER

KJÆRE TAEKWON-DO VENNER

Som god tradisjon sender jeg dere alle en nyttårshilsen, og vil som vanlig få ønske dere et godt nytt år. Men denne gang, mer enn noen gang føler jeg en liten tristhet over å vite at ikke alle får et så godt nytt år som vi forventer og håper, både her hjemme og ellers i verden.

Den usikre tiden vi svært mange føler på og opplever treffer også Taekwon-Do som aktivitet og hver enkelt av oss. Når blant annet alt blir dyrere vil det også naturligvis hindre noen fra å drive med aktivitet som blant annet Taekwon-Do. Dette vi slå negativt ut på medlemstallet og aktiviteter i klubbene.

Så nettopp nå er det viktig å vise at Taekwon-Do er for alle, også for de som ikke føler at de passer inn i tradisjonell idrett. Taekwon-Do har mye å tilby, så som mosjon, hverdags glede, samhold, selvforsvar, idrett og konkurranse, bare for å nevne noe. Og ikke er vi dyre heller.

La oss gjøre vårt brede spekter av positive ting kjent, slik at vi på den måten får flere til å starte å bli hos oss. La dette bli et mål for året 2023.

Fra forbundet side har vi endelig etter en nesten stopp i pandemien startet med arbeid rettet mot vår strategiplan som ble vedtatt på kongress 2018 på Hamar hvor blant annet landslag og vi som organisasjon kan innordne oss og tenke nytt slik at landslagets aktiviteter kan bli til bedre nytte for fellesskapet.

Ved hjelp av våre dyktige coacher har vi vist at vi kan hevde oss i både EM og VM. Denne gang har vi mest fokus på EM i Italia i april.

Til tross for pandemien viste deltakerantallet på vintersamlingen i Harstad i februar at lysten til å møtes og utøve Taekwon-Do i fellesskap var så absolutt til stede med deltakerantall på nesten 80 stk. Så kan vi også se tilbake på årets sommerleir på Hamar som til vår store glede ble en suksess på alle vis og med vårt forsiktige anslag på 90 deltakere så ble det til slutt ca 115 deltakere.

Gledelig er det også at i tillegg til regionale felles mesterskap og NM på Sotra har flere av klubbene arrangert mesterskap og seminar, og Oppdals seminar med besøk av Master Hwang Su-Il ble også en suksess.

I slutten av året kom den tunge beskjeden om at vår alles Master Bjarne Helme var gått bort. Master Bjarne Helme ble 82 år.
Flere av oss var til stede på begravelsen i Harstad. Dette var selvfølgelig tungt, men samtidig tror jeg alle som kjente eller opplevde han, følte på takknemlighet.
Master Bjarne Helme var kjent for sin innsats og kunst i Taekwon-Do, men også som et menneske som viste raushet og spredde glede rundt seg.

Vi lyser fred over hans minne.

Så til slutt vil jeg få takke dere alle hver og en, uansett alder eller grad for den innsatsen dere gjør lokalt og nasjonalt i klubb og samfunn.
Vær stolt av det dere får til.
Av ulike årsaker klarer vi ikke alle til enhver tid å engasjere oss like mye. Dette er både akseptabelt og menneskelig.

Avslutningsvis vil jeg få ønske dere, deres familier og klubber et godt innholdsrikt år og så gleder jeg meg til å treffe dere alle igjen.

Med beste hilsen

Norges Taekwon-Do Forbund
Master Arne Hansen
President

Kunngjøring

Kunngjøring

Norges Taekwon-Do Forbund fordømmer på det sterkeste Russland ved Putins militære angrep på Ukraina. Vi har mange Taekwon-Do venner i Ukraina og våre tanker går i første rekke til de og deres familier, men også til hele det Ukrainske folk.

Så må vi huske på at vi også har mange Taekwon-Do venner i Russland, som uskyldig er trukket med av en elite, med Putin i spissen. Vi kutter ikke bånd til disse vennen, men prøver heller å påvirke til å få en endring i Russlands aggresjon innenfra.

Når det gjelder deltagelse i kommende EM 2022 i Kroatia, har vi fått garanti fra Presidenten i det Europeiske forbundet GM Prewett, om at Russland og Hviterussland ikke får delta. Etter denne garantien har vi besluttet å delta der som tidligere planlagt.

Til slutt vil vi minne om en av våre eder, vi skal bygge en fredeligere verden. Og i vår filosofi som sier: Taekwon-Do’s overordnede mål er å unngå kamp ved å avskrekke den sterke som undertrykker den svake, med en kraft som må være basert på medmenneskelighet, rettferdighet, sømmelighet, visdom og tillit. I denne målsetting ligger det et håp om å kunne bygge en fredeligere verden.

På vegne av styret i NTF.

Master Geir Olav Haagensli

Generalsekretær

Nye 8. Dan Mastere i NTF

Nye 8. Dan Mastere i NTF

Master Arne Hansen 8. Dan

Master Ingar Eilertsen 8. Dan

Vi har den gleden av å informere om at vår President Master Arne Hansen og 1. visepresident Master Ingar Eilertsen er promotert til 8. Dan.

Sortbelte gradering på Sortland

Sortbelte gradering på Sortland

Lørdag den 29. august var det duket for sortbelte gradering i Sortland Taekwon-Do Klubb. På grunn av Corona pandemien hadde mange kandidater ventet enge med å få mulighet til å gå opp til gradering siden både vintersamling og sommerleir ble avlyst. Tiden da Norge var nedstengt var spesiell for alle – også for sortbeltekandidatene på Sortland. Det ble trent ute i snø og sludd. Under tak i skolegårder og fokusert på fysisk trening hjemme. Selvsagt med gjeldene 2 metersregler. Da dagen endelig var der var klubben så heldig å få Master Bjarne Helme 8.dan til å avholde eksamen.

Det var en stor dag for utøveren, og det å få ha Helme i eksaminator stolen satt en ekstra spiss på graderingen. Master Helme var i storform. Han hadde mange demonstrasjoner på hvordan teknikk kunne utføres, og han la seg bl.a. ned på gulvet og demonstrerte varianter av selvforsvarsteknikker.

 

Master Helme var veldig fornøyd med nivået i klubben og sa det var veldig høyt, og alle besto med glans.

Ekstra stas var det også for Helena Solvoll at Master Helme tok seg tid til en-til-en trening med henne. Det ble et stort øyeblikk for henne.

Gratulerer med bestått gradering til 2. dan: Odd Eirik Pedersen og Steve Hansen.

Bestått gradering til 1.dan: Ida Sofie Rogn-Sørensen, Billie Bergstøm, Lisa Johnsen og Frøydis Birkeland.

Master Helme fylte 80 år den 30.juli 2020

Master Helme fylte 80 år den 30.juli 2020

Vår kjære Master Bjarne Helme 8.dan fylte 80 år den 30.juli 2020

I forbindelse med sortbelte gradering på Sortland den 29.august ble det overrakt blomster og gaver fra Norges Taekwon-Do Forbund av styremedlem i forbundet, Kjell Arne Finnesen. I tillegg fikk Master Helme gaver fra Sortland Taekwon-Do Klubb. Det ble også noen taler til jubilanten.

Master Helme hadde også med en uventet gave. Det ble utdelt «Sjefens Bajonett» til Kjell Arne Finnesen.

Alle i Norges Taekwon-Do Forbund gratulerer.

Styremøte i NTF 25. august 2020

Styremøte i NTF 25. august 2020

Tirsdag kveld ble det avholdt styremøte i Norges Taekwon-Do Forbund via Google meet. Visepresident Master Bjarne Helme var forhindret fra å delta ellers var vi fulltallig. Saker som ble vedtatt var blant annet:

  • Årets kongress når og hvordan. Blir 13. oktober på Google meet. Innkalling og informasjon kommer om ikke så lenge.
  • Nytt Internett mesterskap.
  • Felles Korona regler, her følger vi NIF, Kampsportforbundet og de lokale smittevern myndighetene.
  • NTF 40 års jubileum, dette må dessverre utgå, og vil bli markert senere når det er forsvarlig. En markering på nett og Facebook vil komme.
  • Vårt nettsted har fått ny med redaktør, Kjell Arne Finnesen.
  • Pluss noen saker vi må holde for oss selv foreløpig.