Teknikk for 10. Gup hvitt belte

STILLINGER - SOGI

1. Giv akt stilling Charyot sogi
2. Parallell stilling Narani sogi
3. Parallell klar stilling Narani junbi sogi
4. Gå stilling Gunnun sogi
5. Gå klar stilling Gunnun junbi sogi
6. Sitte stilling Annun sogi
7. Sitte klar stillingAnnun junbi sogi

PUNCH - JIRUGI

1. Middels punch Kaunde jirugi
2. Middels rett punchKaunde baro jirugi
3. Middels omvendt punchKaunde bandae jirugi

NB! Punch utføres også lavt (najunde) og høyt (nopunde)

BLOKKER - MAKGI

1. Lav underarmsblokk Palmok najunde makgi
2. Lav knivhåndsblokk Sonkal najunde makgi
3. Blokk med utsiden av underarmBakkat palmok makgi
4. Blokk med innsiden av underarmAn palmok makgi

NB! Blokk med utsiden/innsiden av underarm utføres også høyt (nopunde)

SPARK - CHAGI

1. Strakt oppadgående frontsparkAp cha olligi
2. Front snap spark Ap cha busigi
3. Strakt oppadgående sidesparkYop cha olligi