Taekwon-Do Kutyme

I treningshallen og når utøvere av Taekwon-Do møtes er det bestemte retningslinjer som vi ønsker å følge. Disse er med på å oppretholde nødvendig disiplin og trygghet.

ELEVENES ED
 1. Jeg skal følge grunnprinsippene i Taekwon-Do
 2. Jeg skal respektere instruktøren og seniorelevene
 3. Jeg skal aldri misbruke Taekwon-Do
 4. Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet
 5. Jeg skal bygge en fredeligere verden
TAEKWON-DO’S GRUNNPRINSIPPER
 • Høflighet
 • Ærlighet
 • Iherdihet
 • Selvkontroll
 • Ukuelig vilje
TAEKWON-DO REGLER I TRENINGSHALLEN
 1. Røyking er forbudt
 2. Alkohol, leskedrikk, mat osv. er ikke tillatt
 3. Avstå fra meningsløs prat
 4. Det er ikke lov å ha på utesko
 5. Ingen har lov til å undervise, uten instruktørens tillatelse
OPPTREDEN I TRENINGSHALLEN
 1. Ved inntreden i hallen, bukke til nasjonalflagget
 2. Hils (bukke) til instruktøren på lempelig avstand
 3. Når instruktøren inntrer i hallen retter elevene seg opp og hilser
 4. Ved oppstilling, står seniorelevene til høyre for juniorelevene
 5. Elevene bukker til instruktøren og flaggene ved oppstilling
 6. Elevens ed leses
 7. Elevene hilser på hverandre
 8. Mediter ett minutt etter trening
 9. Takke instruktøren for trening, og bukke til flaggene
 10. Bukke til flaggene ved utgang fra treningshallen