Historie

Gen. Choi Hong Hi forteller hvordan Taekwon-Do begynte.

– Til norsk av Master Lehn, Jan-Erik 7. Dan.

Selv om opprinnelsen for land, rase og tid er uviss, betraktes det som et ubestridelig faktum at det siden tidenes morgen har vært drevet fysiske aktiviteter. At disse aktiviteter har involvert bruken av hender og føtter i den hensikt og beskytte seg, kan vi lett forestille oss.

Hvis vi skulle definere disse primitive aktiviteter som Taekwon-Do, ja, da kan hvilket som helst land påberope seg og være opprinnelsen til Taekwon-Do. Den Taekwon-Do som i dag er kjent, er den mest avanserte form for kampkunst i teknikk så vel som i fysiske ferdigheter. Den skiller seg klart ut fra alle andre former for kampkunst.

Jeg har selv satt teorien og filosofien, laget en egen terminologi, konstruert teknikkene og systemene, laget de 24 mønstre, innført regler og metoder. Alt dette samt den mentale grunnlegging er vitenskapelig utviklet, systematisert og det er også navngitt av meg. Det er derfor klart at bare de som praktiserer etter ovennevnte, uavhengig av sin nasjonalitet, er å betrakte som ekte elever av Taekwon-Do. Det er også feil å tro at alle former for fysisk aktivitet som anvender hender og føtter i den hensikt å forsvare seg, er Taekwon-Do. Det er derfor en misforståelse for ethvert annet kampsystem å kalle seg Taekwon-Do.

Når og hvor begynte Taekwon-Do?

Selv om jeg er bare 160 cm høy, kan jeg med stolthet si at jeg har all tid kunnet kjempe på rettferdighetens side og at jeg aldri har følt frykt av noe slag. Dette har vært mulig på grunn av min moralske overbevisning samt den formidable kraft og ukuelige vilje som er i Taekwon-Do.

I 1933 begynte jeg som 15 åring å studere den gamle kampkunsten Taek Kyon hos min lærer i kalligrafi. I 1938 reiste jeg til Japan for å studere videre og begynte samtidig å trene japansk Karate. Etter to års intensiv trening fikk jeg sort belte.

Da andre verdenskrig brøt ut ble jeg tvunget med i den japanske hær og postert i Pyong Yang, Korea. Jeg var planleggeren bak den koreanske frigjøringsbevegelse som ble kjent som «Pyong Yang studentene». Jeg ble arrestert, sendt til et japansk fengsel med en dom på syv år. Jeg fikk anledning til å undervise mine cellekammerater og etter hvert ble hele fenselsgården til en gigantisk treningsarena.

Da krigen sluttet i august 1945, ble det også slutt på den 36 år lange japanske okkupasjonen av Korea. Da Koreas forsvarsstyrker ble organisert var jeg så heldig å bli et ledende medlem under dannelsen.

I 1946 ble jeg utnevnt til fenrik og postert som kompanisjef i et infanteri regiment i Kwangju. Jeg begynte der å undervise mine soldater i Karate som ren fysisk trening. Jeg begynte å føle behovet for å utvikle en kampkunst som kunne bli en nasjonalsport for Korea. Denne
måtte bli overlegen den japanske Karaten både i teknikk og mental styrke.

Min kjennskap til Taek Kyon og Karate ga meg muligheten til å skape noe, og min militære posisjon ga meg makt til å spre min kampkunst til alle grener innen forsvaret. Med store ambisjoner i sinne begynte jeg systematisk å utvikle teknikker. Ved slutten av 1954 hadde jeg nesten alt ferdig til dannelsen av en ny nasjonal kampkunst og den 11. april1955 ble den gitt navnet TAEKWON-DO.

På det mentale nivå er Taekwon-Do avledet fra de tradisjonelle moralske prinsipper fra orienten og mine personlige synspunkter på livet. Teknikken er basert på moderne vitenskapelig prinsipper som frembringer den maksimale kraft samt at militær taktikk for angrep og forsvar er adoptert.

Jeg ønsker å gjøre det klart at Karate og Taek-Kyon har tjent som referanser for meg under mine studier og kun i en del utstrekning. Den grunnleggende teori og prinsippene i Taekwon-Do er fullstendig annerledes enn noe annet system i hele verden.

I mars 1959 ledet jeg et militært Taekwon-Do demonstrasjonsteam som for første gang i Koreas historie reiste utenlands. Vi besøkte Sør-Vietnam og Taiwan. Under denne turen fornyet jeg min besluttsomhet til å legge min personlige arv til verden formet som Taekwon-Do, selve legemliggjørelsen av en overlegen mental disiplin og teknikk.