KJÆRE TAEKWON-DO VENNER

KJÆRE TAEKWON-DO VENNER

Som god tradisjon sender jeg dere alle en nyttårshilsen, og vil som vanlig få ønske dere et godt nytt år. Men denne gang, mer enn noen gang føler jeg en liten tristhet over å vite at ikke alle får et så godt nytt år som vi forventer og håper, både her hjemme og ellers i verden.

Den usikre tiden vi svært mange føler på og opplever treffer også Taekwon-Do som aktivitet og hver enkelt av oss. Når blant annet alt blir dyrere vil det også naturligvis hindre noen fra å drive med aktivitet som blant annet Taekwon-Do. Dette vi slå negativt ut på medlemstallet og aktiviteter i klubbene.

Så nettopp nå er det viktig å vise at Taekwon-Do er for alle, også for de som ikke føler at de passer inn i tradisjonell idrett. Taekwon-Do har mye å tilby, så som mosjon, hverdags glede, samhold, selvforsvar, idrett og konkurranse, bare for å nevne noe. Og ikke er vi dyre heller.

La oss gjøre vårt brede spekter av positive ting kjent, slik at vi på den måten får flere til å starte å bli hos oss. La dette bli et mål for året 2023.

Fra forbundet side har vi endelig etter en nesten stopp i pandemien startet med arbeid rettet mot vår strategiplan som ble vedtatt på kongress 2018 på Hamar hvor blant annet landslag og vi som organisasjon kan innordne oss og tenke nytt slik at landslagets aktiviteter kan bli til bedre nytte for fellesskapet.

Ved hjelp av våre dyktige coacher har vi vist at vi kan hevde oss i både EM og VM. Denne gang har vi mest fokus på EM i Italia i april.

Til tross for pandemien viste deltakerantallet på vintersamlingen i Harstad i februar at lysten til å møtes og utøve Taekwon-Do i fellesskap var så absolutt til stede med deltakerantall på nesten 80 stk. Så kan vi også se tilbake på årets sommerleir på Hamar som til vår store glede ble en suksess på alle vis og med vårt forsiktige anslag på 90 deltakere så ble det til slutt ca 115 deltakere.

Gledelig er det også at i tillegg til regionale felles mesterskap og NM på Sotra har flere av klubbene arrangert mesterskap og seminar, og Oppdals seminar med besøk av Master Hwang Su-Il ble også en suksess.

I slutten av året kom den tunge beskjeden om at vår alles Master Bjarne Helme var gått bort. Master Bjarne Helme ble 82 år.
Flere av oss var til stede på begravelsen i Harstad. Dette var selvfølgelig tungt, men samtidig tror jeg alle som kjente eller opplevde han, følte på takknemlighet.
Master Bjarne Helme var kjent for sin innsats og kunst i Taekwon-Do, men også som et menneske som viste raushet og spredde glede rundt seg.

Vi lyser fred over hans minne.

Så til slutt vil jeg få takke dere alle hver og en, uansett alder eller grad for den innsatsen dere gjør lokalt og nasjonalt i klubb og samfunn.
Vær stolt av det dere får til.
Av ulike årsaker klarer vi ikke alle til enhver tid å engasjere oss like mye. Dette er både akseptabelt og menneskelig.

Avslutningsvis vil jeg få ønske dere, deres familier og klubber et godt innholdsrikt år og så gleder jeg meg til å treffe dere alle igjen.

Med beste hilsen

Norges Taekwon-Do Forbund
Master Arne Hansen
President

Kunngjøring

Kunngjøring

Norges Taekwon-Do Forbund fordømmer på det sterkeste Russland ved Putins militære angrep på Ukraina. Vi har mange Taekwon-Do venner i Ukraina og våre tanker går i første rekke til de og deres familier, men også til hele det Ukrainske folk.

Så må vi huske på at vi også har mange Taekwon-Do venner i Russland, som uskyldig er trukket med av en elite, med Putin i spissen. Vi kutter ikke bånd til disse vennen, men prøver heller å påvirke til å få en endring i Russlands aggresjon innenfra.

Når det gjelder deltagelse i kommende EM 2022 i Kroatia, har vi fått garanti fra Presidenten i det Europeiske forbundet GM Prewett, om at Russland og Hviterussland ikke får delta. Etter denne garantien har vi besluttet å delta der som tidligere planlagt.

Til slutt vil vi minne om en av våre eder, vi skal bygge en fredeligere verden. Og i vår filosofi som sier: Taekwon-Do’s overordnede mål er å unngå kamp ved å avskrekke den sterke som undertrykker den svake, med en kraft som må være basert på medmenneskelighet, rettferdighet, sømmelighet, visdom og tillit. I denne målsetting ligger det et håp om å kunne bygge en fredeligere verden.

På vegne av styret i NTF.

Master Geir Olav Haagensli

Generalsekretær

Nye 8. Dan Mastere i NTF

Nye 8. Dan Mastere i NTF

Master Arne Hansen 8. Dan

Master Ingar Eilertsen 8. Dan

Vi har den gleden av å informere om at vår President Master Arne Hansen og 1. visepresident Master Ingar Eilertsen er promotert til 8. Dan.

Styremøte i NTF 25. august 2020

Styremøte i NTF 25. august 2020

Tirsdag kveld ble det avholdt styremøte i Norges Taekwon-Do Forbund via Google meet. Visepresident Master Bjarne Helme var forhindret fra å delta ellers var vi fulltallig. Saker som ble vedtatt var blant annet:

  • Årets kongress når og hvordan. Blir 13. oktober på Google meet. Innkalling og informasjon kommer om ikke så lenge.
  • Nytt Internett mesterskap.
  • Felles Korona regler, her følger vi NIF, Kampsportforbundet og de lokale smittevern myndighetene.
  • NTF 40 års jubileum, dette må dessverre utgå, og vil bli markert senere når det er forsvarlig. En markering på nett og Facebook vil komme.
  • Vårt nettsted har fått ny med redaktør, Kjell Arne Finnesen.
  • Pluss noen saker vi må holde for oss selv foreløpig.
Nye 8. Dan Mastere i NTF

Hei alle Taekwon-Do venner

Det var vel ingen av oss som kunne tro at vi skulle havne i en slik alvorlig situasjon som vi er i nå med Korona-viruset. Og, denne gangen gjelder det oss alle sammen. Jeg håper hver og en av dere klarer hverdagen på en eller annen måte. Vi vet at ulike livssituasjoner gir ulike dimensjoner på hvilke problemer vi har og vil få i hverdagen. Så, dersom det er mulig må vi forsøke så langt vi kan å se til våre nærmeste og venner, og se om vi kan gjøre hverdagen så god som mulig.

Det er også viktig at vi følger råd fra myndigheter og helsepersonell og tar alle forhåndsregler alvorlig, og sunn fornuft er lov å bruke.

En av tingene som alltid har vært viktig, og er ekstra viktig nå, er fysisk aktivitet. Selv om vi ikke kan møtes på vanlige Taekwon-Do treninger, har vi et ønske at dere hver især setter av tid, gjerne på en treningsplan (på lik linje som en lekseplan), til øvelser som tøying, styrkeøvelser og teknikk. Det er fortsatt mulig å gå mønster på noen få kvadratmeter i en leilighet.

Vi ber her instruktører i de ulike klubber bruke kreative løsninger (facebook, web, skype, youtube etc) til å holde kontakt og en kontinuitet i egentrening.

Som dere er kjent med måtte vi avlyse vintersamlingen i Harstad som mange hadde gledet seg til. Vi har allerede bestemt at neste vintersamling i 2021 vil bli i nettopp Harstad. Videre har vi vel forstått av det ikke vil bli arrangert noen sommerleir, hverken på Hamar eller noe annet sted i slutten av juni som følge av situasjonen. Helt avhengig av hva som skjer fremover vil vi prøve å få til en form for sommerleir til høsten hvis forholdene tilsier det.

I likhet med dere så har også vi i forbundet gledet oss til mange av begivenhetene fremover. Vi vil allerede nå, for de som ikke er klar over det, gjøre oppmerksom på at NTF har 40-års jubileum i november. Dette ønsker vi å markere på en høytidelig måte. Her tenkte vi å invitere prominente gjester som har hatt betydning for historien til NTF. Dette er noe vi og mange av dere ser frem til, så får vi håpe at forholdene i Norge og verden er slik at dette lar seg gjøre på en verdig måte.

Når det gjelder kongressen for 2018/2019 som er planlagt avholdt på Gardermoen den 06. juni 2020 vet vi ikke om vil gå som planlagt enda. Alternativt kan dette også på en måte gjennomføres via skype eller tilsvarende. Dette kommer vi tilbake til.

Selv om denne krisen rammer hardt og ulikt for oss, ber vi inderlig om at vi nå står sammen og gjør en innsats for at hverdagen skal fungere. Dette er vi vant til i Taekwon-Do og det er en del av vårt tankesett. Derfor har jeg tro på at blant annet vi er noen positive brikker i det hele.

Til vi ses igjen, vær forsiktige, ta vare på dere selv og de rundt dere.

Så møtes vi forhåpentligvis om ikke så lenge.

Mvh

Norges Taekwon-Do forbund

President Master Arne Hansen