Tre-steg sparring – Sambo Matsogi

Tre-steg sparring er en sparringsform, som kan utøves med og uten motstander. 10. og 9. gup går uten motstander på eksamen, men kan gjerne trene med motstander på trening, for økt forståelse. Utgangsposisjonen er en giv-akt-stilling, etterfulgt av enten en gå-stilling med lav underarmsblokk ved angrep, eller en parallell-klar-stilling ved forsvar.
Nedenfor er det vist to eksempler på serier i tre-steg sparring. Elevene bør også prøve ut andre teknikker og kombinasjoner, kun fantasien setter begrensninger her.

Utgangsstilling for angrep: Gå-stilling med lav underarmsblokk – Gunnun so palmok najunde makgi
Utgangsstilling for forsvar: Parallell-klar-stilling – Narani junbi sogi

Angrep med spark:
Gå tre steg fram med lavt front snap spark
(Gunnun so ap cha busigi)

Forsvar:
Gå tre steg bakover med lav underarmsblokk
(Gunnun so palmok najunde makgi)

Kontring:
Bøy kneet og utfør et omvendt høyt punch på stedet (Gunnun so nopunde bandae jirugi)

Angrep med punch:
Gå tre steg fram med middels punch i gå-stilling (Gunnun so kaunde baro jirugi)

Forsvar:
Gå tre steg bakover med middels blokk med utsiden av underarmen (Gunnun so bakkat palmok kaunde makgi)

Kontring:
Bøy kneet og utfør et omvendt middels punch på stedet (Gunnun so kaunde bandae jirugi)