Tirsdag kveld ble det avholdt styremøte i Norges Taekwon-Do Forbund via Google meet. Visepresident Master Bjarne Helme var forhindret fra å delta ellers var vi fulltallig. Saker som ble vedtatt var blant annet:

  • Årets kongress når og hvordan. Blir 13. oktober på Google meet. Innkalling og informasjon kommer om ikke så lenge.
  • Nytt Internett mesterskap.
  • Felles Korona regler, her følger vi NIF, Kampsportforbundet og de lokale smittevern myndighetene.
  • NTF 40 års jubileum, dette må dessverre utgå, og vil bli markert senere når det er forsvarlig. En markering på nett og Facebook vil komme.
  • Vårt nettsted har fått ny med redaktør, Kjell Arne Finnesen.
  • Pluss noen saker vi må holde for oss selv foreløpig.