Vår kjære Master Bjarne Helme 8.dan fylte 80 år den 30.juli 2020

I forbindelse med sortbelte gradering på Sortland den 29.august ble det overrakt blomster og gaver fra Norges Taekwon-Do Forbund av styremedlem i forbundet, Kjell Arne Finnesen. I tillegg fikk Master Helme gaver fra Sortland Taekwon-Do Klubb. Det ble også noen taler til jubilanten.

Master Helme hadde også med en uventet gave. Det ble utdelt «Sjefens Bajonett» til Kjell Arne Finnesen.

Alle i Norges Taekwon-Do Forbund gratulerer.