toppbanner2011

TaeKwon-do ved Re videregående skole i Vestfold.

I flere år har Træleborg ITF Taekwon-do klubb sin instruktør Pål Sørli arrangert kampkunstmodul ved toppidrettslinjen ved Re videregående skole. En gang i året får elevene her et møte med kampsport som et kjærkommet tilskudd til den idretten de ellers vektlegger. Denne modulen er, ifølge Sørli, en kort innføring i kampsportens historie, dens utvikling, pedagogikk og metodikk, samt Taekwon-do sin oppbygging og sitt særtrekk. Innholdet i denne modulen er i tråd med den undervisningen de får i forhold til pensum, der for eksempel instruktørrollen, treningsplanlegging og treningsstruktur er sentrale temaer. 

Modulen starter med en dialog der skoleelevene får stille spørsmål om kampkunst generelt, og selv i dag avslører dette at kampkunst er myteomspunnet, samt at dette med drakt og belte synes mange er noe «spesielt». Målet med denne dialogen blir da å bryte ned noen av disse fordommene. Man kan kalle denne prosessen en normalisering, eller brobygging om man vil.

Det neste steget i modulen er å introdusere elevene for en av Taekwon-do sine store styrker, nemlig struktur. Via vår tradisjonelle oppstilling, her fire rekker, får elevene et innblikk i hvordan man kan tilrettelegge og strukturere treningen, for eksempel ved elevrullering, slik at alle får trent teknikk sammen, uavhengig av kjønn, nivå og sosial rang. I denne settingen går vi gjennom flere øvelser som gir alle mestring, glede og sosialt samspill med hverandre, altså grunnpilarene i hvordan man bygger teamfølelse og klubbidentitet. I modulens siste trinn lærer elevene basisferdighetene i front og side spark, for eksempel teknisk utførelse og treffpunkt, for så å avslutte med disse teknikkene med høyt tempo på puter, både hoppende og flygende.

Underveis i modulen evaluerer faglærer ikke bare elevene, men også instruktøren og det pedagogiske opplegget. Dette gir en flott mulighet til å få en tilbakemelding på det man presenterer og presterer som instruktør. For noen instruktører kan dette kanskje skremmende, men slike evalueringer er faktisk et godt verktøy for å både forstå og mestre sin instruktørrolle bedre. For husk at når man tror man er ferdig utlært, er man ikke utlært, bare ferdig. Treningslære og instruktørrollen er derfor ingen statisk situasjon, det foregår en rask utvikling, og enten følger man med inn i fremtiden, eller ikke. For det er nettopp disse elevene som er fremtidens utøvere og instruktører, og har de med seg positiv erfaring fra Taekwon-do, så har de med seg verdifull kunnskap og verdier videre, uansett idrett.

 

 

re-videregaende

 

 Språk / Language
Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Master Lehn's minnefond

Master Lehn

Med dette minnefondet ønsker vi å bevare minnet, og bygge videre på Master Jan-Erik Lehn sine tanker og holdninger.

Les mer

Norges Kampsport ForbundWebløsning ©2014 av Web Norge