Det er med blanding av usikkerhet, frykt og håp at jeg i år sender dere en nyttårshilsen.
Jeg hadde håpet at jeg, som i tidligere år, hadde kunnet skrive en nyttårshilsen til dere alle med, som vanlig en stolt oppsummering av året som har gått. Slik ble det ikke denne gang.
Men, håpet og troen at vi kommer tilbake dit vi var, er berettiget.

Vi vet at mange av dere har hatt det vanskelig, ja for ikke å si alle, og savnet etter det normale som er å være sammen, treffes, møtes, ta og gi av hverandres erfaringer er selve livsnerven for oss alle.
Selv om ikke noe er som normalt og det har rammet oss ulikt, både som individer, familie og klubber, er det allikevel å observere at dere har bidratt til et samhold og aktivitet i den grad det har vært mulig.

I en så spesiell situasjon så ser vi at ting har positive sider og at viktige ting blir både fokusert på og utviklet videre, bedre enn det kanskje ellers hadde gjort.
Et eksempel er den digitale verden som vi alle har måttet tatt bedre grep om, og som har gjort det mulig for oss å arrangere konkurranser i Taekwon-Do.

Jeg vil her spesielt rette en takk til alle som har bidratt og lagt til rette for at våre elever og medlemmer kan få delta i en aktivitet vi ellers savner. Spesielt vil jeg takke Ken Thomas Kvæl som har vært en primus motor for dette.

Mange klubber og instruktører har vært flinke og kreative til å lage, distribuere og iverksette aktivitet på nettet. En stor takk til dere.

Men, året har ikke vært helt uten begivenheter.
Selv i de vanskelige tider har vi klart å arrangere graderinger, både for fargebelte og sortbelter helt opp til 4. Dan. Med stolthet kan vi konstatere at vi også har fått en ny master i Norge. I oktober ble vår Generalsekretær Geir Olav Hågensli gradert til 7. Dan Master.

Vår alles Master Bjarne Helme fylte også 80 år den 30. juli.

Dere som jeg følger vel utviklingen fra time til time i Norge og resten av verden, og ut i fra dette kan vi vel tillate oss å være en smule optimister for det kommende år.

Til slutt vil jeg takke alle for deres innsats og tålmodighet i året som har gått og et stort håp og ønske om å møtes igjen snart.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen
President NTF
Master Arne Hansen