toppbanner2011

Arne Hansen

Hei alle sammen ! Det er gledelig nok en gang å få ønske dere alle et Godt Nytt år.

Kanskje er det mest riktig å bare se fremover og glede seg til små og store begivenheter og muligheter som kommer, men som noen kloke sier; «ved hjelp av historien skal fremtiden formes».
Ja, så er det kanskje lurt å se seg litt tilbake også.

Først av alt vil jeg få takke alle dere som på hver deres måte bidrar i vår Taekwon-Do familie. Hver og en av dere gjør nytte ved bare å være tilstede, og så er det jo slik at når vi blir spurt om å delta på et eller annet arrangement, eller andre ting, så bør man ikke bare vurdere egen nytte, men huske på at det å bare være tilstede gleder andre også.

Så vil jeg spesielt takke alle instruktører og assisterende instruktører, trenere og ledere som legger ned masse tid og til tider penger for å hjelpe andre i fremgang. Jeg velger jo å tro at dette gjør dere med glede, men selvfølgelig er jeg klar over at dette også enkelte ganger kan være belastende på ulike måter.

Selv har jeg opplevd belastninger jeg ikke trodde var mulig innenfor vår Taekwon-Do familie. Flere har kanskje opplevd noe lignende. Jeg har derfor et ønske for neste år at vi sammen blir sterkere og at hver og en av oss kan føle trygghet på at fellesskapet støtter oss. Det må ligge en forpliktelse i å støtte vårt system og vår historie. Det er et ønske at vårt samhold, system og organisasjon blir mer robust mot «angrep», både utenfra og innenfra. Vi må ikke glemme at følelsen og vissheten om at vi blir støttet også er en stor del av motivasjonen for fortsatt å gi og jobbe for Taekwon-Do og våre medlemmer.

Vår lange land gjør det ofte både tungvint og dyrt å møtes. Jeg tror allikevel det er både svært viktig og nødvendig for å føle fellesskap og glede ved det vi holder på med.
Nettopp nå holder vi på å planlegge årets vintersamling som i år sannsynligvis blir i Sør-Norge, nærmere bestemt i Ringsaker, litt nord for Hamar i slutten av februar. Det er jo tid for kongress igjen og dette med mye annet skal vi bruke denne helgen til. Og, ikke minst skal det være tid og rom for det sosiale.
Ellers så ser vi også frem i mot andre tradisjonelle arrangementer/mesterskap som vi pleier å være med på, og så setter vi i forbundet veldig pris på de lokale arrangementene som flere av våre klubber og instruktører er flinke til å få til.

Avslutningsvis vil jeg få ønske lykke til i det nye Taekwon-Do året som står foran oss, og et håp om at alle får glede og fremgang i kommende år.

Master Arne Hansen

President NTFSpråk / Language
Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Master Lehn's minnefond

Norges Kampsport ForbundWebløsning ©2014 av Web Norge