toppbanner2011

Hei alle sammen. Da er det atter en gang tid for tilbakeblikk med oppsummering av året som gikk og tanker og planer om fremtiden. Jeg håper hver og en av dere har hatt en koselig jul med litt ekstra tid til familie og venner.

 

For noen betyr julen fri fra f.eks trening, for andre gir julen nettopp tid til trening. Jeg er av den sistnevnte. Det viktigste tror jeg at kropp og sinn får en forandring.Taekwon-Do er også i stadig forandring, både her hjemme og i verden for øvrig.

Hvis vi skal se tilbake på året som er gått er det sikkert helt ulike ting som har festet seg i minnet, enten av positivt eller negativt slag.

Personlig satte jeg pris på at «min gamle klubb» i Kongsvinger fikk æren av å arrangere årets NM. Dette var spesielt begivenhetsrikt for oss og meg, siden vi samtidig feiret klubbens 30-års jubileum, og derfor en takk til alle som kom og bidro med å gjøre den helgen særs minnerik.

Vi hadde også invitert tidligere instruktører som har sluttet, men som vi vet er med oss i hjerte og sinn. Disse har gitt uttrykk for at de kanskje vil begynne å trene litt igjen dersom vi har en gruppe som måtte passe dem i alder. Kanskje en ide til andre klubber i landet også.

 

Av andre ting å måtte nevne er at vi i styret i NTF har fått med oss noen nye krefter.

Heiki Neskvern 4. Dan, Nils Arne Aspaas 3. Dan og Arild Larsen ble valgt inn i styret på kongressen den 2. desember.

Vi har stor tro på deres mangeårige erfaring og kompetanse i og utenfor Taekwon-Do vil bidra til positiv utvikling i styret.

Dette er gledelig og jeg kan love at vi skal gi rom for både nytenkning og initiativ.

 

Det mest spesielle og kanskje det mest betydningsmessige for oss alle, er at vi i det siste året har jobbet for å få tili et samarbeid med Norges Kampsportforbund.

De som kjenner historien vet at dette ikke var aktuelt, ei heller mulig for bare noen få år siden.

Norges Kampsportforbund har endret holdning/politikk til at de nå ønsker å inngå «stilartsavtaler» med flest mulig kampkunst/-sportsarter. Dette gjorde så vi i NTF valgte å inngå samtaler og møter for å se om dette var mulig og ville være til nytte for oss.

Og etter nesten et år med møter, formelle og uformelle med Norges Kampsportforbund, samt diskusjoner innad i NTF, kan vi si at vi nå har en svært god dialog med Kampsportforbundet.

Vi er stolte av å kunne si at vi er bare noen få dager unna en skriftlig samarbeidsavtale mellom Norges Taekwon- Do Forbund og Norges Kampsportforbund.

 

Rett før jul var jeg på et todagers møte med ledelsen i Kampsportforbundet sammen med de fleste stilarter. Møtet hadde til formål å finne ut hvordan vi best mulig kan samarbeide med Kampsportforbundet.

Som en del del av avtalen, og som er en anbefaling, er at alle klubbene melder seg inn i Kampsportforbundet. Hovedinstruktør i samarbeid med NTF sørger for at dette skjer på riktig måte.

 

I et slikt medlemskap finnes det både fordeler og ulemper, plikter og ansvar. Først av alt vil det etter min mening gi økte muligheter både for oss som forbund og for hver klubb og medlem. Noe av stikkordene i den sammenheng kan være bedre forsikring, generelt større mulighet til både generell og idrettsfaglig utdanning gjennom klubbene og økt anerkjennelse i det «offentlige Norge».

 

Jeg skulle så gjerne brukt mer tid og plass til å informere om dette og mye annet, men tror allikevel med dette at jeg har fortalt at vi har et svært spennende år foran oss i Taekwon-Do.

Og husk at vår alles og felles innsats og kvalitet er en forutsetning for all annen kvalitet.

 

Med dette vil jeg få ønske alle et riktig Gode Nytt År.

 

Arne Hansen

President. Språk / Language
Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Master Lehn's minnefond

Master Lehn

Med dette minnefondet ønsker vi å bevare minnet, og bygge videre på Master Jan-Erik Lehn sine tanker og holdninger.

Les mer

Norges Kampsport ForbundWebløsning ©2014 av Web Norge