toppbanner2011

Kjære alle Taekwon-Do venner

Ikke lenge siden det var uvant å skrive 2013, og plutselig må vi venne oss til å skrive 2014, altså et helt år har gått. Det betyr vel at tiden går fort og at det er tid for å ta et tilbakeblikk, men også rette blikket fremover.

Det er vanskelig å lage en kavalkade over året som har gått uten også å nevne hendelser som gjør sterke inntrykk enten vi driver med Taekwon-Do eller ikke.
Jeg tenker da på ekstremvær som rammer mennesker på en grusom måte, likeså husker vi kriger og konflikter som tar liv og setter mange i umenneskelige situasjoner og lager dype sår lang tid fremover.

Noen i vår Taekwon-Do familie landet over, er kanskje rammet av slike ting. Da er det likevel et håp om at Taekwon-Do på en eller annen måte kan være med og hjelpe til, enten ved å unngå slike hendelser eller eventuelt kunne takle slike bedre.
Jeg har en fast tro på og er også vitne til at Taekwon-Do ikke bare gir fysisk velvære, men også styrker oss mentalt i hverdagen.

Jeg har snart vært med på å skifte år 35 ganger i mitt Taekwon-Do liv, og selv om teknikken, grunnverdiene og utspringet er det samme, ser jeg allikevel endring og utvikling både lokalt og internasjonalt, som vi noen ganger er usikre på hvordan vi skal tolke.
Spesielt internasjonalt er vi vitne til splittelser, folk som går ut av sine organisasjoner og finner sine egne veier. Dette er helt sikkert ikke i tråd med hva General Choi Hong Hi hadde håpet skulle bli utviklingen etter hans bortgang.
Her hjemme synes jeg vi har vist at vi har en stabil holdning og grunnmur og faktisk forsiktig kan sies at vi heller har gått motsatt vei og forsøker å søke litt samarbeid.
Alle dere skal ha en stor takk, for dere er bidragsytere til den positive utviklingen som vi har her hjemme.

Vi som nå er eldst og er høyest rangert i vårt land, har selv ved mange diskusjoner, vært veldig enige om de viktigste grunnverdiene som Taekwon-Do står for, og dette er bærebjelken til alt daglig arbeid som vi gjør gjennom året.
Men, så kommer vi ikke utenom at det er det utrettelige arbeidet som gjøres ute i hver og en klubb som bygger oss sterke og som jeg føler har en svært positiv utvikling.
Noe som har gledet meg spesielt i året som har gått, er at svært mange klubber får tilbake utøvere som har vært borte i mange år, kommer tilbake og ønsker å bidra i klubbene.
Dette er svært positivt og jeg oppfordrer alle klubber til å holde døren åpen for folk som en gang har vært innom. Disse er ofte sterke bidragsytere.

I året som har gått har jeg også vært invitert til seminarer, jubileumer som blant annet 10-års jubileet til Frøye og Hitra Taekwon-Do klubb, som viser at små klubber ute i det ganske land har vilje og kapasitet langt utover det man trodde var mulig. Men, hjertelig takk til initiativtakerne og igjen en oppfordring til alle klubber, vi har nok å feire, og slike jubileumer er en fin anledning til å sette klubben på kartet og skape minnerike samlinger.

En annen ting i tiden er at i det siste året har blitt flere og flere barn i klubbene. Jeg har sett ut i fra antall, så utgjør disse størsteparten i de fleste klubber. Dette gir oss et helt spesielt ansvar som vi må ta alvorlig. Hva angår Taekwon-Do så kan dette være vanskelig, da det ikke ble laget for barn, men nærmere voksne folk i Korea. Så her må jeg rette en stor takk til alle de flotte instruktørene, både over og under 4. Dan som tar dette ansvaret på alvor og er så avgjort en positiv faktor i lokalsamfunnet.

Taekwon-Do skiller seg kanskje mest fra tradisjonell idrett ved at vi har noe å tilby både gamle og unge, folk som ønsker konkurranse og folk som ikke ønsker konkurranse, men bare bygge seg selv, og dette er helt i Taekwon-D’s hensikt.

Jeg ønsker dere alle et godt Taekwon-Do år og håper at alle på hver sin måte og hvert sitt nivå, bidrar slik dere har gjort og at jeg får se så mange av dere som mulig på samlinger, jubileer, konkurranser og annet også i kommende år.

Godt Nytt Taekwon-Do år !

Hilsen
Master Arne Hansen
President NTFSpråk / Language
Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Master Lehn's minnefond

Master Lehn

Med dette minnefondet ønsker vi å bevare minnet, og bygge videre på Master Jan-Erik Lehn sine tanker og holdninger.

Les mer

Norges Kampsport ForbundWebløsning ©2014 av Web Norge